Сензорски тушеви и испирачи
» Санитарија од инокса
» Сензорски тушеви и испирачи
» Сензорске славине
» Галантерија од инокса
» Потисне славине , испирачи и педалне славине
Сензорски тушеви и сензорски испирачи за писоаре и вц шоље произвођача Санела.
Туш
СЛА 17 Туш
ружа антивандал
Туш
СЛА 39 Туш
ружа антивандал
испирач
СЛП 02КЗ Сензорски
испирач за писоар
испирач
СЛП 02П Аутоматски испирач за писоар са пиезо активацијом
туш
СЛС 01АК
Сензорски
туш
туш
СЛС 01П Аутоматски туш
са пиезо
активацијом
Сензорски туш
СЛС 02 Сензорски туш
са термостатском
регулацијом
Аутоматски туш
СЛС 02П Аутоматски туш са термост. рег. и пиезо активацијом
испирач
SLW 01P Аутоматски испирач за ВЦ шољу са пиезо активацијом
Сензорски испирач
SLW 01NK
Сензорски испирач
за ВЦ шољу
водокотлић
SLW 02A Сензорска
типка за уградни
водокотлић
Водокотлић
SLW 02PA Антивандал типка од инокса за уградни водокотлић
испирач
SLW 03PA
Антивандал испирач
за ВЦ шољу
водокотлић
SLW 04PA Типка
за инвалиде за уградни водокотлић
Водокотлић
SLW 05F Сензор. типка за Viega Eco plus угр. Водокотлић
водокотлић
SLW 50 Типка за уградни водокотлић Санела
писоар
СЛП 09К Сензорски испирач за писоар
 испирач
СЛР 03 Носач за ВЦ шољу и испирач
водокотлић
СЛР 21 Уградни водокотлић Санела
водокотлић
СЛР 21П Уградни водокотлић са пиезо активацијом
водокотлић
СЛР 22 Носач за писоар са испирачем
водокотлић
СЛР 23 Носач за умиваоник

Инсталирањем производа санитарне електронике у јавним објектим постижу се вишеструке користи:

- висока хигијена

- економичност у уштеди воде (уштеде се крећу до 70% у односу на класичне славине )

- антивандал функција

- једноставна и брза монтажа

Производи санитарне електронике налазе своју примену у широком спектру јавних објеката као што су :
хотели, ресторани, тржни центри, спортски објекти, школе, аеродроми, аутобуске и железничке станице, базенски и спа комплекси, медицинске установе, индустрија хране бензинске пумпе и сл.