Сензорске славине
» Санитарија од инокса
» Сензорски тушеви и испирачи
» Сензорске славине
» Галантерија од инокса
» Потисне славине , испирачи и педалне славине
У понуди имамо широк асортиман сензорских славина за умиваонике и судопере произвођача Санела.
Сензорске славине
СЛУ 43 Сензорска зидна славина
Сензорска славина
СЛУ 43Б Сензорска зидна славина
Сензорска славина
СЛУ 02Н
Сензорска славина
Сензорска славина
СЛУ 04Х Сензорска зидна славина
Сензорска славина
СЛУ 04ХТ Сензорска зидна славина термостатска
Сензорска славина
СЛУ 04П Аутоматска зидна славина са пиезо активацијом
Сензорска славина
СЛУ 25 Сензорска зидна славина термостатска
славина
СЛУ 44П Аутоматска зидна славина са пиезо активацијом
Сензорска славина
СЛУ 12БР Сензорска зидна славина
Сензорска славина
СЛУ 15
Сензорска славина
Сензорска славина
СЛУ 08Д
Сензорска славина
Сензорска славина
СЛУ 32Н Сензорска славина од инокса
Сензорска славина
СЛУ 32Н
Сензорска славина од инокса продужена
славина
СЛУ 32П Аутоматска славина од инокса са пиезо активацијом
Сензорска славина
СЛУ 33Н
Сензорска славина
од инокса
 славина
СЛУ 33П Аутоматска славина од инокса са пиезо активацијом
Сензорска славина
СЛУ 35 Сензорска славина


Сензорска славина
СЛУ 36 Сензорска славина


Сензорска славина
СЛУ 37 Сензорска славина
Умиваоник
СЛУН 70 Умиваоник са сензор. славином, дозатором теч.сапуна и сушачем за руке
Сензорска славина
СЛУ 08 Сензорска славина

Инсталирањем производа санитарне електронике у јавним објектим постижу се вишеструке користи:

- висока хигијена

- економичност у уштеди воде (уштеде се крећу до 70% у односу на класичне славине )

- антивандал функција

- једноставна и брза монтажа

Производи санитарне електронике налазе своју примену у широком спектру јавних објеката као што су :
хотели, ресторани, тржни центри, спортски објекти, школе, аеродроми, аутобуске и железничке станице, базенски и спа комплекси, медицинске установе, индустрија хране бензинске пумпе и сл.