Галантерија од инокса
» Санитарија од инокса
» Сензорски тушеви и испирачи
» Сензорске славине
» Галантерија од инокса
» Потисне славине , испирачи и педалне славине
Галантерија за санитарне просторе (држачи за папирне убрусе, држачи за тоалетни папир, дозатори за течни сапун ), држачи за инвалиде, пиктограми.
Држач од инокса
СЛЗМ 01 Држач за инвалиде од инокса
Држач од инокса
СЛЗМ 02
Држач од инокса
Држач од инокса
СЛЗМ 02Д
Држач од инокса
Држач од инокса
СЛЗМ 03 Држач за инвалиде од инокса
Држач од инокса
СЛЗМ 03ДП Држач за инвалиде од инокса
Држач од инокса
СЛЗМ 03С Држач за инвалиде од инокса
Држач од инокса
СЛЗМ 04
Држач од инокса
дозатор
СЛЗН 04 Дупли дозатор од инокса за течни сапун
дозатор
СЛЗН 06 Дозатор за течни сапун од инокса
Држач
СЛЗН 62З Уградни дозатор за течни сапун од инокса
dozator
СЛЗН 17 Дозатор за течни сапун уградни
Дозатор
СЛЗН 18 Дозатор за течни сапун од инокса
Дозатор
СЛЗН 20 Аутоматски дозатор за течни сапун
од инокса
Диспензер
СЛЗН 21З Диспензер уградни за папирне убрусе са кантом за одлагање
Канта од инокса
СЛЗН 23
Канта од инокса
зидна
Држач
СЛЗН 26 Држач за тоалет папир од инокса
Пиктограм
СЛЗН 44АА Пиктограм
120 х 120 мм
Пиктограм
СЛЗН 44АБ Пиктограм
120 х 120 мм
Пиктограм
СЛЗН 44АЦ Пиктограм
120 х 120 мм
Пиктограм
СЛЗН 44Ф Пиктограм
120 х 120 мм
Пиктограм
СЛЗН 44Р Пиктограм
120 х 120 мм
Пиктограм
СЛЗН 44Т Пиктограм
120 х 120 мм
инокс
СЛЗН 46
Кука од инокса
инокс
СЛЗН 39 Диспензер за папирне убрусе од инокса
инокс
. СЛЗН 27 Огледало од инокса

Санитарија од инокса је одлично решење за све јавне објекте где се тражи висок квалитет и антивандал функција производа .

Санитарија од инокса своју широку примену налази у јавним објектима где се првенствено захтева антивандал функција : затвори, спортски центри, аутобуске и железничке станице, аеродроми, јавни тоалети, тржни центри и сл.